บอร์ดเกมที่ผมชอบ

24 Apr

ภาพสวย กล่องสวย

เซ็ทอัพเร็ว เช่น Madagascar Catan Junior (เทียบกับ Catan ธรรมดา), Forbidden Island, Cacasonne, etc อีกมากมาย

กติกาไม่ยาก กติกาย่อยหรือข้อยกเว้นหรือข้อถกเถียงน้อย (ใช้ sense เล่นได้)

ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ในทุกเทิร์น เช่น Dixit, Catan (ต้องต่อรองกัน), สามก๊ก (หลอกล่อและตัดพ้อ), 6 Nimmt!

เล่นไม่ซ้ำ เช่น Dominion (เปลี่ยนของที่จะซื้อ), Catan (เปลี่ยนแผนที่), Forbidden Island (เปลี่ยนแผนที่), Smallworld (การจับคู่เผ่าและความสามารถ และลำดับของคู่เหล่านั้น), etc อีกหลายๆเกม

กล่อง

กล่องมีที่เก็บแยกเป็นช่องๆอย่างดี เช่น เกม Smallworld

กล่องออกแบบเก๋ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม เช่น Carcassonne: 10 Year Special Edition ทำเป็นรูป meeple อันโด่งดัง

ใช้กล่องในการเล่นเกมได้ เช่น การนับแต้มใน Dixit

กล่องเป็นโลหะ เช่น Timeline, Spot It, Forbidden Island

การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์

20 Apr

ตัดจากบทความ การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ : บทเรียนและบาดแผล โดย : เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ข้อแรก คุณสมบัติของครู ครูในฟินแลนด์ทุกคนต้องเรียนจบระดับปริญญาโท โดยครูที่สอนระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาเอกด้านการศึกษา ส่วนครูที่สอนในระดับสูงกว่านี้ จะเลือกวิชาเอกในสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น …

ข้อสอง หลักสูตรมีความยืดหยุ่น หลักสูตรของฟินแลนด์จะมีทั้งส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งนักเรียนทุกคนทั่วประเทศต้องเรียนเหมือนกัน และหลักสูตรในส่วนที่ปรับให้เข้ากับในแต่ละพื้นที่ ทำให้โรงเรียนและครูมีอิสระในการปรับเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในแต่ละพื้นที่

ข้อสาม เด็กฟินแลนด์เข้าเรียนช้า เด็กฟินแลนด์เริ่มเข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่ออายุครบ 7 ขวบ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และเติบโตผ่านการเล่น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถลางานเพื่อเลี้ยงลูกได้ถึง 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่พบว่า การเข้าเรียนเร็ว ไม่ได้ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนขั้นสูงมากกว่าเด็กที่เข้าเรียนช้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือเด็กไทยส่วนใหญ่เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลตอนอายุ 3 ถึง 4 ขวบ แต่คะแนนสอน PISA กลับตามหลังเด็กฟินแลนด์ที่เข้าเรียนช้ากว่าถึงราว 80 ถึง 100 คะแนน ในทุกวิชา

ข้อสี่ การสอบไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุด เด็กฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องสอบแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนเด็กไทย ด้วยความที่ครูหนึ่งคนดูแลเด็ก 12 คน ทำให้การประเมินผลการเรียนของเด็กแต่ละคนสามารถทำได้อย่างใกล้ชิด การประเมินความก้าวหน้าของเด็กจึงไม่ต้องพึ่งของสอบเพียงอย่างเดียว ผลงานด้านอื่นๆ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน จะถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลของเด็กด้วย ผลพลอยได้ประการหนึ่งของการเลิกใช้การสอบมาชี้ชะตาเด็กก็คือ เด็กสามารถมีชั่วโมงพักที่ยาวถึง 75 นาทีในตอนกลางวัน

ข้อห้า ครูฟินแลนด์สอนน้อย ครูฟินแลนด์มีชั่วโมงสอนต่อปีประมาณ 600 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ครูแต่ละคนต้องสอนไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

ข้อหก รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงิน โรงเรียนในฟินแลนด์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ และครูได้รับเงินเดือนที่สมน้ำสมเนื้อ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง จึงสามารถทุ่มเทกับการสอนได้อย่างเต็มที่

ข้อเจ็ด ครูได้รับการยอมรับ ครูเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคม นอกจากนี้ครูยังสามารถเข้าร่วมกับสหภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานด้านการศึกษา

portfolio

19 Apr

วาดโดยใช้แอพ SketchBook for Android

หากจะนำข้อความหรือรูปไปใช้ ต้องแสดงที่มา และต้องอนุญาตแบบเดียวกัน

ดิจิทัลเพนทิ่ง digital painting

Sketch185101844

Sketch60141938

Sketch152173832

Sketch16373749

Sketch1520221

หนองบั่ว หนองอ่าง

19 Apr

ตัดมาจากบทความ สองนครา – จะเลือกบ้านป่าหรือว่าเมืองเถื่อน? โดย : ดร.ไสว บุญมา

พ.อ.หญิง ชดาษา พนาเวศร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) ที่เดินทางเข้าไปในจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ … คณะทำงานเรียนรู้เกี่ยวกับสองหมู่บ้านซึ่งต่างกันปานหน้ามือกับหลังมือทั้งที่อยู่ห่างกันเพียง 40 กม.

หมู่บ้านแรกชื่อบ้านหนองบั่วซึ่งอยู่ในตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ … บ้านหนองบั่วเป็นเป้าหมายในการศึกษาเนื่องจากชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์รักษาป่าชุมชนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ไว้ได้ทั้งที่อิทธิพลจากรอบด้านกดดันให้ตัดต้นไม้

หมู่บ้านที่สองชื่อบ้านหนองอ่างซึ่งอยู่ในตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย … บ้านหนองอ่างมีลักษณะคล้ายทะเลทรายได้แก่การตัดต้นไม้ในป่าเดิมเกือบ 4 พันไร่แล้วปลูกต้นยูคาลิปตัสขึ้นมาแทนตาม “โครงการอีสานเขียว” ของรัฐบาล

เมืองไทยโชคดีที่มีฝนตกมากทุกปี การที่เราปล่อยพื้นที่ให้มีสภาพคล้ายทะเลทรายจึงเข้าใจยากมาก

ภาพประกอบ http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2014/04/16/images/news_img_575665_1.jpg

ญี่ปุ่นพัฒนาไปได้ไกลเพราะรักษาป่าไว้มากถึงคลุมพื้นที่ราว 74% ของประเทศ ส่วนสังคมที่ล่มจมในอดีตทำลายป่าโดยไม่ตระหนักว่านั่นคือการทำลายตัวเอง

อีกข่าวในวันเดียวกัน กรมป่าไม้ป่วน-เด้ง ‘มาลี’ ผอ.สํานักวิจัยฯ ผู้คิดบายพาสต้นสัก

*มาลี ศรีรัตนธรรม

IllustCourse.com

15 Apr

เรียนวาดรูปฟรีที่ยูทูบ http://www.youtube.com/user/illustcourse

บล๊อกมีบทความน่าสนใจเยอะ

ทำไมลูกค้าต้องเลือกคุณ?

สิ่งที่ผิดพลาดของคนส่วนมากคือ เวลาถามคำถามนี้แล้วมักตอบว่า

“นั่นสิพี่ ทำไมลูกค้าต้องเลือกผม”

ถ้าตกอยู่ในประเภทนี้ คุณควรถามตัวเองค่ะว่า
-เอกลักษณ์ของงานคุณคืออะไร?
-จุดขายของคุณอยู่ตรงไหน?ดูเรื่องจุดขายสิ่งที่นักวาดควรมี
-คุณมีอะไรที่แตกต่างจากนักวาดคนอื่นๆ?
-คุณสามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้?

จุดขายสิ่งที่นักวาดควรมี

ถ้าคุณมีจุดขาย คุณไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้กับคนอื่นด้วยราคาค่ะ(ยกเว้นคุณจะมีจุดขายเรื่องราคาถูกกว่าเจ้าอื่น) เพราะคุณมีความแตกต่าง ทำให้คุณสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น ในขณะที่ลูกค้ารู้สึกว่าการจ้างคุณนั้นมีความคุ้มค่า

จุดขายที่ดี คือ จุดขายที่คนอื่นๆสามารถเลียนแบบคุณได้ยากค่ะ และควรเป็นเรื่องเฉพาะตัว ที่คุณเท่านั้นมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพราะถ้าจุดขายเลียนแบบง่าย ใครๆก็ทำกันได้แล้ว คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก นั่นคือมีคนอื่นๆทำเหมือนๆกันกับคุณเต็มไปหมด

จุดขายที่ดี อาจจะไม่ใช่แค่การราคาถูกอย่างเดียวค่ะ ถ้าคุณจะสู้เรื่องราคา คุณต้องวาง position ตัวเองคล้ายโลตัสหรือ walmart ค่ะ
เช่นคุณอาจจะทำงานได้ราคาถูกและปริมาณมากๆและรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น สตูดิโอวาดภาพของจีน ซึ่งแบ่งการทำงานกันเป็นทีม เช่น คนนี้ตัดเส้นอย่างเดียว คนนี้หาข้อมูลในการวาด คนนี้ลงสี ทำให้สามารถทำงานได้ราคาถูกและเร็วกว่า,ปริมาณมากกว่า เป็นต้น

ทุกสิ่งในโลกล้วนต้องแลกมา

มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปถามโสเครตีสค่ะ ว่า “ข้าอยากมีปัญญาอย่างท่าน ข้าต้องทำอย่างไร” โสเครตีส จับเด็กหนุ่มคนนั้นกดน้ำค่ะ เด็กหนุ่มที่จมน้ำอยู่ดิ้นรนจะขึ้นจากน้ำ เมื่อเด็กหนุ่มโผล่พรวดขึ้นมาจากน้ำ พร้อมกับสำลักน้ำ โสเครตีสจึงบอกเด็กหนุ่มว่า “ถ้าเจ้าต้องการปัญญา มากพอกับที่เจ้าต้องการอากาศ เจ้าจะได้มัน”

ทำงานวาดถ้าช่วงแรกไม่ได้เงินทำอย่างไร

ถ้าคุณนึกถึงเงินมาก่อน โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆยากมากค่ะ เพราะว่าในโลกนี้มีคนที่มี passion มากมายที่รักในงานที่เขาทำ และคนพวกนี้มักจะทำงานที่เขาทำได้ดี เพราะฉะนั้นการที่คุณทำอะไร โดยที่นึกถึงเงินก่อน แต่ขาดสิ่งที่เรียกว่า passion ยากมากที่คุณจะไปได้ไกล ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำอาชีพทุกอาชีพให้สำเร็จค่ะ

การฝึกภาษาอังกฤษโดยการใช้ Amazon Kindle

ดูผลงานอาจารย์ได้ที่ http://meisan.deviantart.com/gallery/


อื่นๆ

เรียนดิจิทัลเพ้นทิ่ง (digital painting) ฟรีที่ http://ctrlpaint.com

วาดรูปดอกไม้ด้วย Autodesk SketchBook Express for Android

ใช้ chrome อย่างปลอดภัย

12 Apr

ตั้งแต่ย้ายออฟฟิศ ผมต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องธุรการบ่อยๆ ก็เลยค้นหาวิธีที่จะใช้เบราเซอร์นี้ร่วมกันหลายๆคนแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ

เริ่มต้นจากการล้างประวัติการท่องเว็บ

ไปที่ Settings
คลิก Show advanced settings…
ภายใต้หัวข้อ Privacy คลิก Clear browsing data

ไดอะล็อกปรากฏขึ้น
ที่ Obliterate the following items from: เลือก the beginning of time
ติ๊กทุกข้อเพื่อบอกว่าต้องการล้างทุกอย่าง
คลิก Clear browsing data

ปิด Chrome

ให้ chrome ไม่จำประวัติการท่องเว็บ

คลิกขวาที่ไอคอน Chrome เลือก Properties
ในช่อง Target เติมคำว่า -incognito ต่อท้าย ในโหมดนี้จะไม่มีการจำประวัติ
คลิก OK

เปิด Chrome สังเกตที่มุมบนซ้ายจะมีรูปสายลับ แสดงว่าอยู่ในโหมด incognito

วาดรูปดอกไม้ด้วย Autodesk SketchBook Express for Android

5 Apr

SketchBook เป็นแอพฟรีที่ใช้วาดรูปได้สนุกดี ใช้สอนเด็กวาดรูปได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อสีและอุปกรณ์ เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด แต่ก็เหมาะแก่การวาดเล่นๆ ศิลปะจริงจังมากส่วนมากจะไม่สวย และที่แน่ๆคือตอนทำงานก็ไม่มีความสนุก

เลือก airbrush ตั้งค่า opacity (ความทึบแสง) 0.05 และขนาดประมาณที่แสดงในรูป จริงๆคือประมาณทั้งคู่ก็ได้ ศิลปะไม่ใช่วิศวะ ไม่ต้องเป๊ะ

Screenshot_2014-04-05-10-55-20

วาดใบก่อน เลือกสีเขียว ผมชอบเลือกสีโดยวิธีนี้มากกว่า color wheel สะดวกกว่า เร็วกว่า

Screenshot_2014-04-05-10-55-25

วาด

Screenshot_2014-04-05-10-23-58

เปลี่ยนสี

Screenshot_2014-04-05-10-24-03

วาดทับด้วยสีใหม่ เพื่อให้ใบหนึ่งเกิดจากหลายสี

Screenshot_2014-04-05-10-24-11

เลือกยางลบ

Screenshot_2014-04-05-10-24-15 (1)

ลบให้เป็นรูปใบ

Screenshot_2014-04-05-10-24-47

คลิกที่รูปแผ่นกระดาษตรงมุมบนขวา (ปุ่มเลเยอร์ layer) แล้วคลิก + เพื่อเพิ่มเลเยอร์

Screenshot_2014-04-05-10-24-57

วาดอีกใบที่เลเยอร์บน

Screenshot_2014-04-05-10-25-45

ใบนี้มีอีกสี

Screenshot_2014-04-05-10-25-51

ลงสีที่สองในใบที่สอง

Screenshot_2014-04-05-10-25-58

ลบให้เป็นรูปใบ

Screenshot_2014-04-05-10-26-17

รวมเลเยอร์นี้กับเลเยอร์ด้านล่าง โดย 1.คลิกปุ่มเลเยอร์ 2.คลิกเลเยอร์บน 3.คลิก Merge

Screenshot_2014-04-05-10-26-29

คลิกโอเคเพื่อยืนยันจะว่าจะรวม 2 เลเยอร์เข้าด้วยกัน
Screenshot_2014-04-05-10-26-42

ผลการรวม

Screenshot_2014-04-05-10-26-52

สร้างเลเยอร์ใหม่

Screenshot_2014-04-05-10-26-56

ใบใหม่มีอีกสีหนึ่ง

Screenshot_2014-04-05-10-27-30

ลบให้เป็นรูปใบ
Screenshot_2014-04-05-10-28-05

รวมเลเยอร์
Screenshot_2014-04-05-10-28-12 (1)

สร้างเลเยอร์เพิ่มอีก 2 ชั้น วาดภาพร่างของดอกที่เลเยอร์บนสุด

Screenshot_2014-04-05-10-33-15

เลือกสีดอก

Screenshot_2014-04-05-10-33-32

วาดลงที่เลเยอร์กลาง

Screenshot_2014-04-05-10-34-19

ลบให้เป็นดอก แล้ว merge เลเยอร์ที่ 2 กับ 3

Screenshot_2014-04-05-10-35-03

กลีบที่เหลือทำโดย 1.สร้างเลเยอร์ใหม่ให้อยู่ตรงกลาง 2.ลงสีดอก 3.ลบให้เป็นรูปกลีบดอก 4.merge

Screenshot_2014-04-05-10-42-25

สำหรับกลีบที่ทับใบ ก่อนจะ merge อาจจะลบบางส่วนของใบที่เลเยอร์ล่างสุดทิ้งไป

Screenshot_2014-04-05-10-44-22

ลบภาพร่างของดอกทิ้งไป โดยคลิกที่เลเยอร์บนสุด และคลิก Delete

*สาเหตุที่สองรูปก่อนนี้ไม่แสดงภาพร่างของดอก เพราะผมคลิกที่รูปตา เพื่อไม่แสดงเลเยอร์

Screenshot_2014-04-05-10-48-21

เลือกดินสอ

Screenshot_2014-04-05-10-49-16

วาดเกสร

Screenshot_2014-04-05-10-50-22

คลิก Save

Screenshot_2014-04-05-10-50-51

หากจะนำข้อความหรือรูปไปใช้ ต้องแสดงที่มา และต้องอนุญาตแบบเดียวกัน

ดิจิทัลเพนทิ่ง digital painting

portfolio