drama uniform

ตัดจากเว็บ http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094254

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Somsak Jeamteerasakulไว้อย่างดุเดือดว่า “วิธีคิดเรื่องเครื่องแบบของจุฬาฯ สะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ไม่รู้จักโต เพราะยังต้องมีการบังคับให้ทุกคนทำอะไรเหมือนๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากสังคมที่มีวุฒิภาวะแล้ว ที่รู้จักให้คนทำอะไรพร้อมๆ กัน หรือร่วมกัน โดยยังรักษาความเป็นปัจเจกบุคคลไว้ได้”

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของนายสมศักดิ์ว่า“ผมมองต่างจากอาจารย์นะครับ เรื่องนี้มันเป็นสิทธิของตัวเด็กเองที่จะเลือกเรียนที่จุฬาฯ ที่ธรรมศาสตร์ หรือที่อื่น ๆ ที่มีระเบียบการแต่งกายในแบบที่เค้าชอบ ถ้าชอบแต่งตัวเป็นระเบียบแบบแผน ก็อาจจะเลือกเข้าจุฬาฯ ถ้าชอบแบบสบาย ๆ กว่านี้ ก็อาจจะเลือกไปธรรมศาสตร์ … ผมว่านี่คือสิทธิเสรีภาพที่คนมีสิทธิ์เลือกและทำตามข้อตกลงของสังคมที่ตัวเองเลือก แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมาออกข้อบังคับอะไร ที่เกินไปกว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้หลังจากเด็กเข้าเรียนแล้วสิครับ อย่างนี้ค่อยน่าวิพากษ์”

ปัญหาครูไทย.. (เมื่อไหร่) ใครจะสะสาง?

quote จาก ปัญหาครูไทย.. (เมื่อไหร่) ใครจะสะสาง?

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้สำรวจความเห็นของครูสอนดี จำนวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างกระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการทำหน้าที่ครูและแนวทางการส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ผลการสำรวจพบ 6 ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรค ประกอบด้วย

1)ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 22.93%
2)จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.57%
3)ขาดทักษะด้านไอซีที 16.8%
4)ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว 16.49%
5)ครูสอนหนัก ส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น 14.33%
6)ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88%
ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจัยฉุดรั้งการทำงานของครูไทยนั้นมีทั้งปัจจัยที่มาจากครูผู้สอน และปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ

สำรวจจากครูสอนดีจำนวน 210 คน พบว่าปัญหาเชิงระบบคือข้อ 1, 2, 5, 6 หรือสี่ข้อจากหกข้อ

มีแหล่งข้อมูลยืนยันแล้วว่าครูรวยกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

จนปัจจุบันเงินเดือนครูสูงกว่าเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย

นักเขียนไส้แห้ง (สัจนิรันดร์)

quote จาก นักเขียนไทยยุคดิจิตอล ยังคงไส้แห้งจริงหรือ?

หากมองย้อนกลับไป พบว่าตลาดหนังสือเมื่อก่อน มียอดพิมพ์เฉลี่ยที่มากกว่าปัจจุบัน คือมีค่าเฉลี่ยในการพิมพ์แต่ละครั้งอยู่ที่ 5,000-7,000 เล่ม และส่วนมากสามารถขายได้หมด ส่วนปัจจุบันหากตัดหนังสือขายดีไม่กี่ปกในแต่ละปีที่สร้างยอดพิมพ์ซ้ำถล่มทลายออกไป พบว่ามียอดพิมพ์เฉลี่ยเพียง 2,000 เล่ม ซ้ำยังต้องลุ้นว่าจะขายหมดหรือไม่ ทั้งที่ประชากรมีจำนวนมากขึ้น

นักเขียนหลายคนในยุคนี้ จึงต้องเป็นคอลัมนิสต์ตามหน้านิตยสาร เป็นบรรณาธิการ หรือทำงานประจำไปด้วย

นักเขียนอาชีพ ไม่ต่างไปจากนักวิ่งมาราธอน งานเขียนเป็นงานที่ต้องใช้ความอึด งานเขียนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น แต่คือความสม่ำเสมอในระยะยาว มีหลายคนที่ไปไม่ถึงเส้นชัย นักเขียนที่ทำงานต่อเนื่อง แบบนักวิ่งมาราธอนเท่านั้นจึงคงอยู่” ฮารุกิ มุราคามิ (Haruki Murakami)

ซ้อมเยอะมาก

เราเป็นคนที่ฝึกซ้อมเยอะมาก เยอะตั้งแต่เด็ก คืออย่างโค้ช ตั้งแต่โค้ชคนแรก เขาก็แบบว่า เห็นแววเรา เขาก็แบบ ให้เราฝึกซ้อมอย่างหนัก คือ ทุกวันต้องมาซ้อมก่อนเพื่อน ซ้อมแบบตัวเปียก ใส่ชุดนักเรียน เซตอัดกำแพงอย่างนี้
— นุศรา ต้อมคำ

ไทยผีเข้า

หลายคนจับพวงมาลัยแล้วนิสัยเปลี่ยน อารมณ์ร้อนขึ้น ถ้าเปลี่ยนเป็นเย็นลงก็น่าจะดี

การให้ทาง เป็นการให้ที่ทำให้เราเสียเวลาแค่นิดหน่อย แต่อาจจะช่วยไม่ให้เราเสียเวลาเยอะๆได้ (ในกรณีที่ไม่ให้ทางแล้วรถชน)