ประสานงานกันด้วย Google Spreadsheet

ในโครงการหนึ่ง ผมใช้ Google Spreadsheet เพื่อ

 • สื่อสารกัน โดยใช้ comment ซึ่งสามารถเปิดประเด็นและ resolve ประเด็นได้ มีการแจ้งเตือนเมื่อมี comment หรือแก้ไข (ต้องเปิดรับการแจ้งเตือน)
 • ติดตามความก้าวหน้า โดยใช้ formula

โจทย์เขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดใน UVa

เว็บ https://uva.onlinejudge.org/ รวบรวมโจทย์สำหรับแข่งขันเป็นจำนวนมาก เราสามารถลองทำโจทย์เหล่านี้ และส่งโปรแกรมไปให้เว็บตรวจว่าทำถูกหรือไม่ สำหรับผู้ที่ส่งโปรแกรมไป แล้วตัวตรวจขึ้นว่า wrong answer ให้ใช้เว็บ http://www.udebug.com/ สร้างตัวอย่างอินพุทและเอาท์พุท แล้วลองเปรียบเทียบดู

เว็บ http://uhunt.felix-halim.net/ วิเคราะห์ความยากง่ายของแต่ละข้อ ผมเลือกโจทย์ง่ายๆที่น่าสนใจมาดังนี้

 1. 100 – The 3n + 1 problem
 2. 10038 – Jolly Jumpers
 3. 10035 – Primary Arithmetic
 4. 10189 – Minesweeper
 5. 591 – Box of Bricks
 6. 113 – Power of Cryptography
 7. 108 – Maximum Sum
 8. 579 – Clock Hands
 9. 10079 – Pizza Cutting
 10. 10041 – Vito’s Family
 11. 401 – Palindromes
 12. 10970 – Big Chocolate
 13. 543 – Goldbach’s Conjecture
 14. 706 – LCD Display

หรืออาจจะลองทำโจทย์จาก http://www.programming.in.th/task/rev2_problemset.php?page=0

ACM ICPC Camp

เข้าฟังอบรมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM ICPC สนับสนุนโดย SIPA

ชอบเพราะ

เปิดกว้างให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเข้าฟังได้

อ.อัครพนธ์ วัชรพลากร พาทีมงานผู้ช่วยสอนมาเกือบ 10 คน คนเหล่านี้จะเป็นวิทยากรต่อไปในอนาคต ถ่ายทอดความรู้ต่อไปให้คนรุ่นต่อๆไป ให้คนไทยเขียนโปรแกรมเก่งยิ่งขึ้นไปอีก

drama uniform

ตัดจากเว็บ http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094254

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Somsak Jeamteerasakulไว้อย่างดุเดือดว่า “วิธีคิดเรื่องเครื่องแบบของจุฬาฯ สะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ไม่รู้จักโต เพราะยังต้องมีการบังคับให้ทุกคนทำอะไรเหมือนๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากสังคมที่มีวุฒิภาวะแล้ว ที่รู้จักให้คนทำอะไรพร้อมๆ กัน หรือร่วมกัน โดยยังรักษาความเป็นปัจเจกบุคคลไว้ได้”

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของนายสมศักดิ์ว่า“ผมมองต่างจากอาจารย์นะครับ เรื่องนี้มันเป็นสิทธิของตัวเด็กเองที่จะเลือกเรียนที่จุฬาฯ ที่ธรรมศาสตร์ หรือที่อื่น ๆ ที่มีระเบียบการแต่งกายในแบบที่เค้าชอบ ถ้าชอบแต่งตัวเป็นระเบียบแบบแผน ก็อาจจะเลือกเข้าจุฬาฯ ถ้าชอบแบบสบาย ๆ กว่านี้ ก็อาจจะเลือกไปธรรมศาสตร์ … ผมว่านี่คือสิทธิเสรีภาพที่คนมีสิทธิ์เลือกและทำตามข้อตกลงของสังคมที่ตัวเองเลือก แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมาออกข้อบังคับอะไร ที่เกินไปกว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้หลังจากเด็กเข้าเรียนแล้วสิครับ อย่างนี้ค่อยน่าวิพากษ์”

ปัญหาครูไทย.. (เมื่อไหร่) ใครจะสะสาง?

quote จาก ปัญหาครูไทย.. (เมื่อไหร่) ใครจะสะสาง?

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้สำรวจความเห็นของครูสอนดี จำนวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างกระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการทำหน้าที่ครูและแนวทางการส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ผลการสำรวจพบ 6 ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรค ประกอบด้วย

1)ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 22.93%
2)จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.57%
3)ขาดทักษะด้านไอซีที 16.8%
4)ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว 16.49%
5)ครูสอนหนัก ส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น 14.33%
6)ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88%
ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจัยฉุดรั้งการทำงานของครูไทยนั้นมีทั้งปัจจัยที่มาจากครูผู้สอน และปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ

สำรวจจากครูสอนดีจำนวน 210 คน พบว่าปัญหาเชิงระบบคือข้อ 1, 2, 5, 6 หรือสี่ข้อจากหกข้อ

มีแหล่งข้อมูลยืนยันแล้วว่าครูรวยกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย

จนปัจจุบันเงินเดือนครูสูงกว่าเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย

นักเขียนไส้แห้ง (สัจนิรันดร์)

quote จาก นักเขียนไทยยุคดิจิตอล ยังคงไส้แห้งจริงหรือ?

หากมองย้อนกลับไป พบว่าตลาดหนังสือเมื่อก่อน มียอดพิมพ์เฉลี่ยที่มากกว่าปัจจุบัน คือมีค่าเฉลี่ยในการพิมพ์แต่ละครั้งอยู่ที่ 5,000-7,000 เล่ม และส่วนมากสามารถขายได้หมด ส่วนปัจจุบันหากตัดหนังสือขายดีไม่กี่ปกในแต่ละปีที่สร้างยอดพิมพ์ซ้ำถล่มทลายออกไป พบว่ามียอดพิมพ์เฉลี่ยเพียง 2,000 เล่ม ซ้ำยังต้องลุ้นว่าจะขายหมดหรือไม่ ทั้งที่ประชากรมีจำนวนมากขึ้น

นักเขียนหลายคนในยุคนี้ จึงต้องเป็นคอลัมนิสต์ตามหน้านิตยสาร เป็นบรรณาธิการ หรือทำงานประจำไปด้วย

นักเขียนอาชีพ ไม่ต่างไปจากนักวิ่งมาราธอน งานเขียนเป็นงานที่ต้องใช้ความอึด งานเขียนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น แต่คือความสม่ำเสมอในระยะยาว มีหลายคนที่ไปไม่ถึงเส้นชัย นักเขียนที่ทำงานต่อเนื่อง แบบนักวิ่งมาราธอนเท่านั้นจึงคงอยู่” ฮารุกิ มุราคามิ (Haruki Murakami)