เขียนบอก

หลายปีก่อนเคยเขียนบล็อกแล้วก็เลิกไป ตอนนี้กลับมาเขียนใหม่ ส่วนหนึ่งเพราะต้องการใช้ blog เป็นช่องทางในการ update ข่าวสาร หรือไม่ก็ใช้สำหรับบอกเล่าเรื่องที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับหนังสือให้กับผู้อ่าน เหมือนกับส่วนที่พับเข้าด้านใน (flap) ของใบหุ้มปก (book jacket) ของการ์ตูนรวมเ่ล่ม ที่นักเขียนการ์ตูนใช้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องส่วนตัว เช่น ไปเที่ยวที่โน่นที่นั่น ฯลฯ

นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีเรื่องมาเขียนลงในบล็อก เพราะที่จะเขียนก็เขียนลงในหนังสือแล้ว แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะมีเรื่องให้เขียนได้เรื่อยๆ ตราบที่ยังต้องค้นคว้าหาความรู้ ก็จะพบเรื่องใหม่ๆ มาเขียนบอกกับผู้อ่านได้ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s