ศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม

หนังสือ ศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม วางขายที่ ซีเอ็ด และ ศูนย์หนังสือจุฬา หนังสือเล่มนี้จัดอันดับความนิยมการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ Google API และใช้ศัพท์จาก Lexitron เรียกว่าเป็นหนังสือที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน

อ่านข่าว NECTEC ซุ่มพัฒนาโอเอสแห่งชาติ แล้ว เห็นว่า NECTEC น่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆด้วย เช่น ปรับปรุง Lexitron ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, แจกข้อมูลพจนานุกรม ไทย-ไทย, ฯลฯที่เป็นเรื่องพื้นฐานและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อวิจัยหรือขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ คือจับทุกเรื่องที่ open ได้มา open ให้หมด

นอกจากนั้น ซอฟท์แวร์ต่างๆที่หน่วยงานราชการใช้เป็นจำนวนมาก เช่น พันหน่วยงานก็ซื้อซอฟท์แวร์คล้ายๆกันพันตัว ตัวหนึ่งก็ราคาหลายล้าน ถ้าเอาเงินตรงนี้มาพัฒนาซอฟท์แวร์เอง น่าจะประหยัดเงินประเทศได้เยอะ และส่งเสริมการพึ่งตนเองด้วย มีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s