ท่านพุทธทาสเขียนถึงการเมือง

อ่านหนังสือ “อนัตตาของพระพุทธเจ้า” น่าสนใจที่มีเรื่องการเมืองแทรกอยู่ด้วย ท่านพุทธทาสได้เขียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้ดังนี้

ข้อ 14 ความเห็นแก่ตัว เป็นข้าศึกของวิญญาณแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาธิปไตยที่แท้จริง เรากำลังต้องการ แต่มันมีไม่ได้ เพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัว แล้วจะมีประชาธิปไตยได้อย่างไร ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนเห็นแก่ตัว ผู้เลือกมีความเห็นแก่ตัว มันก็เลือกตามความเห็นแก่ตัว ตามความพอใจของตัว ตามประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้สมัครที่เห็นแก่ตัว มันก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมา

จริงๆแล้วมีต่ออีก แต่อยากจะให้หาอ่านเองนะครับ จะได้อ่านส่วนอื่นด้วย ISBN 974 841718 2

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s