โจทย์ Java เรื่อง Collection และ Map

กำหนดให้ String[] a = { “cat”, “ant”, “dog”, “bat”, “ant”, “dog”, “cat”, “emu”, “ant” };

  1. นับจำนวนคำในอาร์เรย์ a คำที่ซ้ำกันให้นับแค่ครั้งครั้งเดียว ให้ใช้ Set
  2. แสดงคำที่ซ้ำในอาร์เรย์ a โดยใช้ Set
  3. นับความถี่ของแต่ละคำในอาร์เรย์ a โดยใช้ Map

สอนคอมฟรี

หนังสือ เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น

หากจะนำเนื้อหาไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s