เก็บจดหมายปฏิเสธไว้

อ่านเรื่อง นักเขียนที่เคยเกลียดการอ่าน จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มีข้อความที่น่าสนใจ

[Grant R. Philips]จึงแนะให้เก็บจดหมายปฏิเสธไว้ทุกฉบับ และให้ลองอ่านทบทวนจดหมายถึงบรรณาธิการที่เราต้องส่งแนบไปพร้อมกับต้นฉบับ เนื่องจากมีความสำคัญและอาจมากกว่าตัวต้นฉบับเรื่องซะด้วยซ้ำ เพราะเป็นสิ่งแรกสุดและอาจเป็นสิ่งเดียวที่บรรณาธิการจะอ่าน หากเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด อาจทำให้เขาไม่อ่านงานเขียนของคุณ…และหากคุณใช้ท่วงทำนองและวิธีการเขียน แบบเดิมๆ ทุกครั้ง อาจถึงคราวที่ต้องปรับปรุงใหม่ ลองหาอ่านของคนอื่นๆ ดูบ้างหากพบที่ถูกใจก็เก็บเอาไว้เป็นตัวแบบ!

ผมก็บอกให้นิสิตเก็บ comment ที่ผมให้ไปทุกเวอร์ชัน เก็บไว้อ่านจนกว่าจะเรียนจบ ถ้าได้อ่านทบทวนก็จะดี เพราะจะไม่ทำ “ผิด” ซ้ำอีก

โฆษณาหนังสือ

เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น
JSP สำหรับงาน E-Commerce
PHP สำหรับงาน E-Commerce
ออกรายงานด้วย iReport

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s