ตัวอย่าง Java เรื่อง access modifier

คลาส A อยู่ในแพ็คเกจ com.wannik คลาสนี้มีเมธอดที่มีการเข้าใช้ (access) ทุกระดับ ตั้งแต่ private ถึง public

สอนคอมฟรี

package com.wannik;

public class A {
  private void privateMethod() {
  }

  void packageMethod() {
  }

  protected void protectedMethod() {
  }

  public void publicMethod() {
  }
}

คลาส B อยู่ในแพ็คเกจ com.wannik เหมือนกับคลาส A

บรรทัดที่ 6 คอมไพล์ไม่ผ่าน คลาส B ไม่สามารถเรียก private method ของคลาส A เพราะว่า private หมายถึงเป็นของส่วนตัว ห้ามคลาสอื่นเรียกใช้

JSP สำหรับงาน E-Commerce
PHP สำหรับงาน E-Commerce

package com.wannik;

public class B {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new A();
    a.privateMethod();
    a.packageMethod();
    a.protectedMethod();
    a.publicMethod();
  }
}

คลาส C อยู่ในแพ็คเกจ com.wannik.other บรรทัดที่ 8-10 คอมไพล์ไม่ผ่าน

บรรทัดที่ 8 คลาส C ไม่สามารถเรียก private method ของคลาส A เพราะว่า private หมายถึงเป็นของส่วนตัว ห้ามคลาสอื่นเรียกใช้

บรรทัดที่ 9, 10 คลาส C ไม่สามารถเรียก package และ protected method ของคลาส A เพราะว่าอยู่ต่างแพ็คเกจกับคลาส A

หรือถ้า C จะ extends A ก็จะเกิด error ที่เดียวกัน

package com.wannik.other;

import com.wannik.*;

public class C {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new A();
    a.privateMethod();
    a.packageMethod();
    a.protectedMethod();
    a.publicMethod();
  }
}

คลาส D อยู่ในแพ็คเกจเดียวกับคลาส C บรรทัดที่ 7, 8 คอมไพล์ไม่ผ่าน

บรรทัดที่ 7 คลาส D ไม่สามารถเรียก private method ของคลาส A เพราะว่า private หมายถึงเป็นของส่วนตัว ห้ามคลาสอื่นเรียกใช้

บรรทัดที่ 8 คลาส D ไม่สามารถเรียก package method ของคลาส A เพราะว่าอยู่ต่างแพ็คเกจกับคลาส A

บรรทัดที่ 9 เนื่องจากคลาส D เป็นลูกของ A จึงสามารถเรียก protected method ของ A (แต่ต้องเรียกจากเมธอดที่ไม่เป็น static)

package com.wannik.other;

import com.wannik.*;

public class D extends A {
  public void go() {
    privateMethod();
    packageMethod();
    protectedMethod();
    publicMethod();
  }
}

เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

2 thoughts on “ตัวอย่าง Java เรื่อง access modifier

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s