ธรรมะ DIY

หนังสือ ธรรมะ DIY วางขายที่ซีเอ็ด และศูนย์หนังสือจุฬาแล้วครับ

หัวข้อธรรมะที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้คือ ทุกข์, โลกธรรม ๘, อริยสัจ ๔, ขันธ์ ๕, และไตรลักษณ์ การอธิบายธรรมะมุ่งเน้นให้คนร่วมสมัยเข้าใจได้ง่าย โดยใช้คำศัพท์ทั่วไป, แผนภาพ (diagram), ภาพประกอบ, และวิธีอื่นๆ และเพื่อปูพื้นฐานสำหรับศึกษาธรรมะขั้นต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s