สอนหลังห้อง

วันศุกร์ที่ผ่านมา นั่งคุยกับ อ.ชาคริต และ อ.อุษา ทำให้นึกถึงเรื่องที่เคยไปนั่งสอนหลังห้องได้ (เรื่องนี้ผ่านมาปีหรือสองปีได้) คือผมไปนั่งรวมกับนักเรียน นั่งกลางๆห้อง และขีดเขียนที่จอภาพโดยใช้สาย USB ยาวๆ เสียบต่อกับ USB tablet โดยให้นักเรียนที่มาสายหรือคุยเก่งที่สุดในห้องไปนั่งที่หน้าห้อง คอยควบคุมการเปลี่ยนสไลด์

อันที่จริงภาควิชามีอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนสไลด์แบบไร้สายได้ คล้ายๆกับอุปกรณ์นี้

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s