การทดลองและสรุป

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ ได้เริ่มทำการทดลองครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ผมชอบมากเพราะเป็นรูปธรรมดี (ไม่ใช่เสนอแค่ concept ที่จับต้องไม่ได้ มือใหม่ก็ไม่รู้จะใช้ได้อย่างไร)

และเขาเขียนสรุปเรื่องเคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่งด้วยครับ ผมชอบข้อการสะสมทุนทางปัญญาโดยใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ท ความมั่งคั่งหมายถึงทั้งเงินและทางปัญญา

พูดถึงข้อมูลจากเน็ท เมื่อเช้าเห็นหนังสือเล่มหนึ่งในบ้าน แล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเล่มนี้เลย เพราะเป็นหนังสือที่แค่รวบรวมทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์เป็นเล่มเดียวกัน แต่ละทฤษฎีก็มีคำอธิบายไม่ยาวนัก ที่คิดว่าไม่น่าซื้อเลยก็เพราะผมสามารถหาคำอธิบายเหล่านั้นได้จากในเว็บ

หนังสือของสำนักพิมพ์วรรณิก

หากจะนำเนื้อหาไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s