คีย์ลัดที่ควรรู้ของโปรแกรมทั่วไป

ควรใช้คีย์ลัด (keyboard shortcut) เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน (เร็วกว่าลากเมาส์ไปคลิกเลือกเมนู)

Ctrl+A Select All

Ctrl+C Copy
Ctrl+V Paste
Ctrl+X Cut

Ctrl+Z Undo
Ctrl+Y Redo

Ctrl+O Open
Ctrl+S Save
Ctrl+P Print
Alt+F4 Close Window

Ctrl+ลูกศรขวา ไปที่คำถัดไป
Ctrl+ลูกศรซ้าย ไปที่คำก่อนหน้า
Ctrl+ลูกศรขึ้น (Microsoft Word) ไปที่ต้นย่อหน้า หรือไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl+Home ไปที่ต้นเอกสาร
Ctrl+End ไปที่ท้ายเอกสาร

F1 Help

Alt+ตัวอักษร เพื่อเรียกเมนู เช่น Alt+F เพื่อเรียกเมนูไฟล์
F10 แสดงเมนู (ไม่ค่อยได้ใช้)

Ctrl+F Find ค้นหา
Ctrl+H Replace ค้นหาและแทนที่

Ctrl+หมุน mouse wheel ใช้เพื่อซูมเข้าออก

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s