ห้องสมุดกับลิขสิทธิ์ของนักเขียน (version 1.0)

quote จาก ห้องสมุดกับลิขสิทธิ์ของนักเขียน

ทั้งนี้เพราะยุโรปนั้นมีกฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเขียน ในกรณีที่ห้องสมุดนำหนังสือของตนไปบริการให้ประชาชนทั่วไปยืม ซึ่งแม้จะไม่ใช่บริการเชิงธุรกิจ แต่ก็ถือว่าการให้ประชาชนสามารถขอยืมหนังสือไปอ่านได้ฟรี เป็นการทำให้ผู้บริโภคไม่ยอมซื้อหนังสือมาอ่านเอง อันเป็นเหตุให้โรงพิมพ์และนักเขียนขาดรายได้ที่ตนสมควรจะได้รับ

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายนี้ แต่ก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคาราโอเกะ ที่สถานบันเทิงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลง

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s