อาจารย์ทำงานมากกว่ากรรมกร

quote จากเรื่อง สุสานแห่งปัญญา โดย ยศ สันตสมบัติ

ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของอาจารย์โดยเฉลี่ยคิดเป็น 53.5 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยทำงานมากกว่ากรรมกร ซึ่งทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น เวลาทำงานส่วนใหญ่ของอาจารย์กลับใช้ไปในการบริหารจัดการ การกรอกแบบฟอร์มและการประชุม ซึ่งคิดเป็นเวลาทั้งสิ้นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง ในขณะที่เวลาของการทำวิจัยลดลงเหลือสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง

ข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการสำรวจโดย Association of University Teachers (AUT) ประเทศอังกฤษ

ผมเห็นว่าลด paperwork ลง และเอาเวลาไปทำสิ่งที่ควรทำน่าจะดี

หลายคนไม่ค่อยทำสิ่งที่ควรทำ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงานของตน ลองตอบคำถามต่อไปนี้

สิ่งที่ควรทำในอาชีพของคุณคือ? (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
1.
2.
3.

คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ทำอะไร? (เรียงตามลำดับปริมาณเวลาที่ใช้)
A.
B.
C.

ถ้าข้อใดข้อหนึ่งใน 1, 2, 3 ตรงหรือสัมพันธ์กับข้อใดข้อหนึ่งใน A, B, C ก็ถือว่า OK

แต่ถ้าไม่ตรงเลยล่ะ?

ว่าแต่การเขียน blog เป็นสิ่งที่อาจารย์ควรทำไหม?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s