เราเกิดมาทำไม?

เราเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ตน, ประโยชน์ท่าน, และประโยชน์สองฝ่าย (อ้างอิงจากหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต))

  • ประโยชน์ตน มี 3 ระดับ ปัจจุบัน ได้แก่ สุขภาพดี มีเงินใช้ เป็นที่ยอมรับนับถือ ครอบครัวมีความสุข อนาคต ได้แก่ อุ่นใจเพราะมีศรัทธา ภูมิใจในความสุจริต อิ่มใจในความเสียสละ มั่นใจเพราะมีปัญญา ไม่วิตกกังวลเพราะทำแต่ความดี สูงสุด คือ ไม่หวั่นไหวเมื่อโลกธรรมกระทบ มีปัญญารู้เหตุปัจจัย ไม่ยึดติด สดชื่น ผ่องใส ไร้ทุกข์
  • ประโยชน์ท่าน คือช่วยให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ 3 ระดับ
  • ประโยชน์สองฝ่าย คือช่วยชุมชนและสังคมให้ได้ประโยชน์ทั้ง 3 ระดับ

ท่านพุทธทาสสรุปว่าเกิดมาเพื่อ เย็นกับเป็นประโยชน์

ที่มา ธรรมะ DIY โดย นามสมมุติ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s