PHP สำหรับงาน E-Commerce

โรงพิมพ์ส่งหนังสือ “PHP สำหรับงาน E-Commerce” มาให้แล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2553 ปีหน้าก็คงจะวางแผงที่ซีเอ็ด, ศูนย์หนังสือจุฬา, แพร่พิทยา, และร้านหนังสืออื่นๆ

eBook PHP สำหรับงาน E-Commerce

สอนคอมฟรี


ปกนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นหนังสือปกแรกของสำนักพิมพ์ แต่ก็มีปกอื่นออกมาก่อนเรื่อยๆ ปกนี้เลยกลายเป็นปกที่แปด และพอหนังสือนี้ออกมา ก็ทำให้ที่หน้าเว็บ wannik.com ไม่มีหนังสือที่จะ coming soon แต่ก็มีหนังสือที่กำลังอยู่ระหว่างการเขียน แค่ยังไม่ได้ออกแบบปก ก็เลยไม่นำมาขึ้นไว้ที่หน้าเว็บครับ

มีครั้งหนึ่งที่ อ.ทศพล อบรม PHP ก็พิมพ์เวอร์ชันแรกๆของหนังสือเล่มนี้แบบดิจิทัลเพื่อใช้ประกอบการสอน

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงภาษา PHP เบื้องต้น, การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, และการใช้ภาษา PHP เพื่อทำร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรเจ็คท์ยอดนิยมสำหรับนักเรียน, นักศึกษา, และโปรแกรมเมอร์ ผู้เขียนหวังว่าตัวอย่างโปรเจ็คท์นี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ภาษา PHP และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้โครงงานมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือเพื่อนำไปพัฒนางานด้านอื่นต่อไป

หนังสือ PHP มีมากมายหลายปก หนังสือปกนี้มีจุดเด่นดังนี้

  • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ คือ อธิบายโดยค่อยๆเพิ่มคุณสมบัติ จากเวอร์ชันง่ายๆ ไปหาเวอร์ชันที่ยากขึ้น และอธิบายโดยเริ่มจากภาพรวม แล้วจึงลงไปที่ส่วนประกอบย่อยๆ ไปจนถึงเพจต่างๆ และแต่ละเพจก็แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆอีก
  • โค้ดที่เขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ ทำให้อ่านและแก้ไขได้ง่าย
  • อธิบายอย่างรวบรัด เน้นที่คำสั่งที่จะนำไปใช้งานในโปรเจ็คท์ร้านค้าออนไลน์

เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น
ออกรายงานด้วย iReport
JSP สำหรับงาน E-Commerce


หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

2 thoughts on “PHP สำหรับงาน E-Commerce

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s