บริจาคหนังสือ

ปีใหม่นี้ ผมบริจาคหนังสือ PHP สำหรับงาน E-Commerce ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยค้นหาชื่อโดเมนของสถาบันการศึกษาจาก google และคลิกเข้าไปหาที่อยู่ในเว็บของสถาบันการศึกษา ปัญหาที่พบคือ

  • เว็บเพจของบางสถาบันใช้ encoding แปลกๆ เปิดมาเป็นภาษาต่างดาว
  • ไม่มีข้อมูลที่อยู่ หรืออาจจะมีแต่ผมหาไม่เจอ
  • เขียนที่อยู่ด้วยรูปภาพ ทำให้ไม่สามารถก๊อปที่อยู่มาแปะใน Notepad ได้
  • ที่อยู่เป็นข้อความ แต่ห้ามก๊อป อันนี้แปลกดี
  • ไม่มีรหัสไปรษณีย์
    • ผมสงสัยว่าถ้าเราใส่รหัสไปรษณีย์แล้ว เราไม่ต้องเขียนอำเภอและจังหวัดได้ไหม ถ้าได้ก็ดี เพราะจะช่วยประหยัดเวลาการจ่าหน้าซองไปได้เยอะ

ผมว่าผู้ทำเว็บควรจะเขียนที่อยู่ของสถาบันไว้ที่ด้านล่างของโฮมเพจ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีเลขที่ที่สวย

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ม.มหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ม.แม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ม.วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ม.ขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s