ใส่ชื่อ Heading ที่หัวกระดาษ ใน Word

แก้ไขหัวกระดาษโดย double click ที่หัวกระดาษ

Line Sticker

เมนู Insert > Field…

Field names: StyleRef
Style name: Heading 2

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s