@

บางทีความชินในการใช้เครื่องหมาย @ อาจจะเป็นตัวบอกช่วงอายุก็ได้

  1. ไม่ชินกับการใช้ @ เลย : ยุค pre internet
  2. ชินกับการใช้ @ นำหน้าชื่อเครื่อง : ยุค pre twitter
  3. ชินกับการใช้ @ นำหน้าชื่อคน
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s