ปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษ

ผมมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษ (English) จัดโครงการระยะ 31 ปี เพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างแท้จริง ลงทุนจ้างชาวอินเดีย, ฟิลิปปินส์, ฯลฯ มาสอนโรงเรียนประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัยทุกแห่ง แบบทดสอบมีการฟัง พูด เขียน อ่าน (น้ำหนักเท่ากัน)

ปีแรก จ้างชาวต่างชาติมาสอน ป.1
ปีที่ 2 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ป.2
ปีที่ 3 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ป.3

ปีที่ 7 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ม.1
ปีที่ 8 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ม.2

ปีที่ 13 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ปี 1
ปีที่ 14 จ้างชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อสอน ปี 2

ปีที่ 17 ให้นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษรุ่นแรกในโครงการนี้เป็นอาจารย์ ทดแทนอาจารย์ต่างประเทศที่หมดสัญญา นักเรียนที่กลายเป็นอาจารย์หนึ่งรุ่น ทดแทนอาจารย์จากต่างประเทศหนึ่งรุ่น

ปีที่ 32 ไม่จำเป็นต้องใช้อาจารย์จากต่างประเทศแล้ว

ลงทุนเยอะแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทุ่มทุนเข้าเสี่ยง

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

2 thoughts on “ปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษ

 1. wannik says:

  กาแฟดำเขียนใน http://bit.ly/9De2Il ไว้ดังนี้

  “มองไปรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซีย เวียดนาม หรือกัมพูชา จะเห็นว่าเขากำลังลุยเรื่องภาษาต่างประเทศสำหรับคนรุ่นใหม่ของเขาอย่างต่อ เนื่องจริงจัง

  เขาไม่มี “ความกลัว” เรื่องที่ใครจะหาว่าเขาเรียนภาษาไหนแล้วจะต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของใคร

  และเขาประกาศว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่าง เปิดเผย เพราะนั่นคือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ”

 2. wannik says:

  เหตุผลอีกข้อที่ควรจะให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษก็คือ ความรู้ส่วนใหญ่ถูกบันทึกด้วยภาษาัอังกฤษ ผมไม่แน่ใจว่าบรรดาฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เขาเก็บผลงานวิจัยภาษาไทยหรือไม่ (แต่คิดว่าไม่น่าจะเก็บ)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s