ครูคนโปรดของบิลล์ เกตส์

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล แนะนำเว็บ http://www.khanacademy.org/ มีวิดีโอสอนหลายวิชา อาจารย์สมชายบอกว่าเขาสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 1+1 เว็บนี้มีเนื้อหาของแคลคูลัส, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ประวัติศาสตร์, การลงทุน, ฯลฯ สอนโดยอาจารย์คนเดียวคือ Salman Khan (สอบคณิตศาสตร์ SAT ได้คะแนนเต็ม, เข้า MIT, และต่อ Harvard Business School)

ในวิดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=UuMTSU9DcqQ เขาเท่ตรง Lesson: 1,800, Views: 24,000,000, Faculty: 1 วิดีโอจำนวนมหาศาลของเขาเริ่มต้นจากการสอนญาติออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Yahoo! Doodle และเขาเท่อีกที่บอกว่า trying to educate the world.

ในวิดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=6A07Pj71TUA Bill Gates แนะนำให้ทุกคนลองดูเว็บของคาน

ในวิดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=yTXKCzrFh3c คานบอกว่าจะไม่ทำวิดีโอจนกว่าจะมี intuition เกี่ยวกับเนื้อหา

ดูเว็บนี้แล้วเกิดความอยาก 2 อย่าง

  • อยากให้คนไทยทุกคนฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง (ดูเรื่องปฏิรูปการศึกษา) และที่สำคัญคือมี motivation อย่างแรงในการศึกษา
  • อยากให้คนไทยที่ IQ สูงพอๆกับเขา ทำแบบเดียวกับเขาบ้าง

ดูวิดีโอในเว็บของคานแล้ว ต่อไปเวลาใช้ ZoomIt อาจจะลองใช้สีดำเป็นสีพื้นบ้าง (อย่างน้อยก็เห็นสีเหลือง ชมพู เขียว ชัด)

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s