ส่งไฟล์ html และรูปภาพ เข้าไปที่ Kindle

การส่งไฟล์ html และรูปภาพ เข้าไปที่ Kindle มีขั้นตอนดังนี้

  • ใช้โปรแกรม Seamonkey หรือ HTML editor สร้างไฟล์ .html
  • ถ้ามีไฟล์รูปภาพ ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับ .html
  • zip ไฟล์ .html และไฟล์รูปภาพรวมกัน ชื่อของไฟล์ .zip จะปรากฏเป็นชื่อหนังสือ
  • zip ไฟล์ .zip
  • อีเมลไฟล์ .zip ในขั้นตอนที่แล้วไปที่ youraddress@kindle.com

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s