Flashmob

flashmob เกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะ เริ่มจากมีเสียงดนตรีดังขึ้น พอมีคนหนึ่งเริ่มเต้น ก็จะมีอีกคนเต้นตาม และขยายการเต้นออกเป็นวงกว้าง เต้นกันเป็นหมู่คณะในจังหวะเดียวกัน

สมัยผมเรียนที่สวนกุหลาบ มีเหตุการณ์น่าประทับใจอันหนึ่ง ตอนไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจรเข้ ก่อนการแสดง พิธีกรถามผ่านไมโครโฟนว่ามาจากโรงเรียนอะไร เด็กสวนตอบคำถามโดยพร้อมใจกันบูมสวนกุหลาบ วี๊ดดด บูม ลา ฮูเล ฮูเล ฮูเล ฮา ฮา ฮูลา ฮูลา ฮูลา เฮ เฮ เอส ยู เอ เอ็น เค ยู แอล เอ อาร์ บี สวนกุหลาบ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s