ข้อสอบ qualification สำหรับวิชาปัญหาพิเศษ

สอบวัดคุณสมบัติสำหรับวิชาปัญหาพิเศษ

กรณีทำ web app

  • ทำหน้าเว็บที่แสดงผลการค้นหาได้ออกมาในรูปตาราง
  • ในตารางมีลิงค์สำหรับ update, delete
  • กำหนด referential integrity
  • ใช้ SQL JOIN และแสดงผลการ JOIN ในรูปตารางที่หน้าเว็บ

กรณีทำ android app

  • ใช้ linear และ relative layout ออกแบบหน้าจอ
  • ส่งข้อมูลข้าม activity
  • ใช้ ListView แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
  • บันทึกข้อมูลด้วย preference

การสอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง ผมจะให้โจทย์เป็นชื่อตารางและฟิลด์ในฐานข้อมูล นิสิตใช้โค้ดเก่าได้ ต่อเน็ทได้ ทุกฟังก์ชันต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง

นิสิตต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ ผมถึงจะรับเป็นที่ปรึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s