Critical Mass

ช่วงนี้คำว่า มวลน้ำ มาแรง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่า mass of water

ส่วนคำว่า mass เฉยๆ แปลว่า มวลชน ซึ่งผู้ว่ากทม.เคยเปรยกับนักข่าวว่า “การบริหารมวลน้ำนั้นว่ายากแล้ว การบริหารมวลชนนั้นยากกว่าหลายเท่า”

พูดถึง mass แล้วก็เลยจะโยงไปที่ critical mass

ความหมายของ critical mass ลอกจาก Wikipedia

Critical mass is a sociodynamic term to describe the existence of sufficient momentum in a social system such that the momentum becomes self-sustaining and creates further growth.

ถ้าแปลตรงตัวคือ มวลวิกฤติ แต่ถ้าดูจากความหมายนี้น่าจะแปลว่า พลังพลิกวิกฤติ หรือ พลังพลิกผัน ตามที่มีคนเคยแปลไว้ในเน็ท

ตัวอย่างประโยคจาก m-w.com

Production of the show stopped after complaints from viewers reached (a) critical mass.

ในตัวอย่างนี้น่าจะแปล critical mass ว่า จุดพลิกผัน

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s