เรียนดีเพราะมองวิชาในแง่ดี

อ่านบทความของ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ แต่อดีตเคยเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ และเคยมีเจตคติอันเลวร้ายต่อวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ถึงกับบอกคุณแม่ว่าเขาอยากย้ายไปเรียนสายศิลป์ แต่ก่อนที่จะได้ย้ายสาย เขาอ่านหนังสือฟิสิกส์ของ สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แบบประชด คืออ่านทีละคำตั้งแต่ปกหน้า แต่อ่านแบบไม่กดดัน คือไม่คำนึงถึงผลสอบ เพราะจะย้ายสายอยู่แล้ว ปรากฏว่าเขากลับเห็นว่าคำอธิบายในหนังสือเล่มนั้นเข้าท่ากว่าในคู่มือเตรียมสอบซึ่งไม่ค่อยแสดงการพิสูจน์และไม่ค่อยมีคำอธิบายที่มีเหตุผล ผลออกมากลับเป็นเขาได้คะแนนอันดับหนึ่งของห้อง

ผมจะไม่พยายามที่จะ “ตั้งใจ” เรียนวิชาใดๆ เลย หากแต่ผมจะเริ่มจากการมองวิชานั้นในแง่ดีๆ หาประเด็นดีๆ ในวิชานั้นเท่าที่ผมพอจะมองเห็นได้และเริ่มอ่านมันตามแบบของผมเองแบบสบายๆ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s