วิดีโอสอนพีชคณิต

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์สนับสนุนการแปลวิดีโอเนื้อหา เตรียมพีชคณิต (ความยาว 5:03:56 ชม.) และ พีชคณิต (ความยาว 12:55:37 ชม.) แปลจาก khanacademy.org ผู้แปลคือ ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และ ผม

วิดีโอคลิปสอนคอมพิวเตอร์ Wannik Academy

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s