Small World

อธิบายวิธีการเล่นบอร์ดเกม Small World คร่าวๆครับ

LINE Sticker

กล่อง

กล่องเป็นภาพของเผ่าต่างๆเบียดเสียดยัดเยียดกันบนโลกใบเล็ก (Small World)


แผนที่สองแผ่น สี่หน้า

ในกล่องมี race token (ตัวหมาก), victory coin (เงิน), special power badge (พลังพิเศษ), race banner (เผ่า), ฯลฯ ถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่

การครอบครองเขตต่างๆในแผนที่

แผนที่สำหรับเล่นสองคน (ถ้าเล่นสามคนอยู่หน้าหลัง) เล่นสี่คนใช้อีกแผ่น เป้าหมายของเกมคือเราต้องครอบครองเขตต่างๆให้ได้มากๆ เพราะว่าเมื่อจบเทิร์นของเรา เราจะได้เงินเท่ากับจำนวนเขตที่เราครอบครอง

สมมุติว่าใน turn แรก เราเล่นเผ่า wizard ซึ่งมีตัวหมาก (token) ดังรูป

การครอบครองเริ่มจากเขตที่อยู่ริมแผนที่ หรือเขตที่ติดทะเล อยู่ๆจะครอบครองเขตที่อยู่กลางแผนที่เลยไม่ได้

ครอบครองเขตโดยการวาง token ไป 2 ตัว

ครอบครองเขตถัดไปโดยการวาง token ไป 2 ตัว โดยเขตถัดไปที่จะครอบครอง ต้องติดกับเขตเดิมที่เราครอบครองไปแล้ว เขตนี้ไม่ต้องอยู่ริมแผนที่ก็ได้

ในกรณีที่เขตที่เราต้องการครอบครองมีคนอยู่ก่อนหน้า เช่น เขตนี้มีอยู่ 1 token …

เราต้องวาง token 2+1 ตัว (2 ตัวเพื่อยึดเขต และ 1 ตัวคือจำนวน token ที่วางอยู่เดิมในเขต) …

หลังจากเรายึดได้ token 1 ตัวที่อยู่ในเขตจะตายไป (โดนปราบ)

ในกรณีที่ต้องการยึดเขตทีมี token วางอยู่หลายอัน ก็ใช้กติกาเดียวกัน คือวาง 2 เพื่อยึดเขต และวางเพิ่มอีกเท่ากับจำนวน token เดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า …

ดังนั้นเราต้องวาง 2+3 tokens ผลคือเผ่า Amazon ในเขตนี้ถูกปราบ ตาย 1 แต่อีก 2 ตัวที่เหลือจะขึ้นมือผู้ที่เล่นเผ่า Amazon เอาไว้ให้จัดกำลังทัพต่อไปหลังจากที่เราเดินเสร็จ

ในกรณีที่ต้องการยึดเขตทีมี token ภูเขา เราก็ต้องวาง token ไป 2+1 (2 ตัวเพื่อยึดเขต และ 1 ตัวคือจำนวน token ที่วางอยู่เดิมในเขต) แต่ภูเขาจะไม่ถูกย้ายออกไป (ต่อไปถ้าคนจะยึดเขตนี้ ต้องวาง token 2+4 อัน เพราะมี token เดิมอยู่ 4 อันในเขตนี้)

หลังจากที่เรายึดเขตไปเรื่อยๆ ปรากฏว่าเหลือเศษตัวสุดท้าย 1 ตัว และสมมุติว่าเราต้องการยึดเขตที่จำเป็นต้องใช้ 3 tokens ในกรณีที่เราเหลือเศษ 1 ตัวนี้ เราสามารถใช้ตัวช่วยคือลูกเต๋าเสริมทัพ (reinforcement die) ช่วยแทน token ที่ขาดได้ เนื่องจากเราขาดอีก 2 tokens เราจึงต้องทอดเต๋าให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 2

ทอดได้ 3 ดังนั้นสามารถยึดเขตนี้ได้ ให้หยิบ token ของเผ่าพื้นเมืองออกไปจากเขต แต่ถ้าทอดได้ไม่ถึงสอง เราก็ไม่เสียหายอะไร token ที่ไม่สามารถยึดพื้นที่ สามารถนำมาใช้จัดทัพได้ (ดูส่วนถัดไป)

จัดทัพก่อนจบ turn

สมมุติว่าใน turn นี้เราครองได้ 5 เขต…

ก่อนจบ turn เราจะจัดทัพใหม่ โดยหยิบ token ของเราจากเขตที่เราครอบครอง โดยเหลือไว้เขตละหนึ่งตัว…

แล้วนำไปวางเพิ่มในจุดที่คิดว่าศัตรูน่าจะโจมตี

จบเทิร์น เก็บเงินเท่ากับจำนวนเขตที่ครองได้ หรือ 5 บาท

หมายเหตุ อันที่จริงต้องได้เงินเท่ากับ 5+1 อีก 1 บาทที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากเผ่า Wizard จะได้โบนัส 1 บาทต่อเขตที่มีรูปวงกลมสีน้ำเงิน (เป็นความสามารถเฉพาะของเผ่านี้)

อิ่มตัว (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Decline ซึ่งแปลว่า ปฏิเสธ หรือ ภาวะตกต่ำ)

สมมุติว่าเราครอบครองเขตต่างๆได้ดังรูป ถึงตรงนี้เผ่า Wizard ถึงจุดอิ่มตัว เพราะว่ายึดครองเขตใหม่ก็ไม่คุ้ม (เช่นในตัวอย่างนี้ เราต้องหยิบ token ขึ้นจาก 2 เขต เพื่อให้ได้เขตใหม่แค่เขตเดียว) เมื่อถึงจุดนี้เราก็จะประกาศว่าเผ่า Wizard อยู่ในสถานะ in decline

การเปลี่ยนเป็น in decline ทำได้โดยการพลิก token และ race banner

ก่อนพลิก race banner

พลิก race banner

พลิก token

พลิก token ที่ in decline ให้หมดทุกเขต โดยให้เหลือไว้แค่เขตละ 1 token เทิร์นจะจบและได้เงินตามจำนวนเขตที่ครอง

ใน turn ถัดไป สมมุติว่าเราเลือกเผ่า elf (พหูพจน์คือ elves) เราก็จะต้องไล่ยึดจากขอบแผนที่ตามปรกติ

แต่สิ่งที่ดีก็คือเมื่อจบเทิร์น เราจะได้เงินตามจำนวนเขตที่เผ่าปัจจุบันและเผ่าก่อนหน้ารวมกัน ในที่นี้คือจำนวนเขตทั้งหมดรวมกันที่ถูกยึดโดย elf (สถานะ active) และ wizard (สถานะ in decline)

กติกาคือ ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ผู้เล่นหนึ่งคนจะมีเผ่าที่ in decline ได้แค่เผ่าเดียว เช่น สมมุติว่าเทิร์นที่ 3 เรา decline Wizard, เทิร์น 4 เล่น Elf, เทิร์น 5 decline Elf ในเทิร์นนี้เราต้องนำ token Wizard ทั้งหมดออกไปจากแผนที่

เริ่มต้นเกม

เริ่มเกมโดยเลือกแผนที่ตามจำนวนผู้เล่น (ตัวเลขอยู่ที่มุมขวาบน)

โดยว่ามงกุฏไว้ที่ช่องเบอร์ 1 มงกุฏเป็น game turn marker (ตัวระบุหมายเลขตาที่เล่น)

วาง token ภูเขาในเขตที่มีภูเขา บางคนอาจจะถามว่าวางทำไม เห็นรูปอยู่แล้ว ผมเห็นว่าวางเพื่อให้ได้กฎที่ consistent คือถ้าจะยึดเขต ต้องวาง token เท่ากับ 2 + จำนวน token เดิมในเขต ดังนั้นถ้าจะยึดเขตที่มีแต่ภูเขา ก็ต้องวางเท่ากับ 2+1 token

วางชนเผ่าพื้นเมือง (อินเดียนแดง หรือ aboriginal) ลงในช่องที่มีรูปสี่เหลี่ยมสีเทา

เริ่มเกมโดยมีเงิน 5 บาท

เลือกเผ่าพร้อมกับพลังพิเศษจาก 5 รายการแรก (ต้องสับก่อนแล้วค่อยเอามาวางให้เลือก) ถ้าจะเลือกเผ่าแรกสุด (Diplomat Trolls) ก็หยิบได้ทันที, ถ้าต้องการเผ่าที่สอง ต้องวางเงิน 1 บาทที่เผ่าแรก ถึงจะหยิบเผ่าที่สองได้, ถ้าต้องการเผ่าที่สาม ต้องวางเงิน 1 บาทที่เผ่าแรก และ 1 บาทที่เผ่าที่สอง ถึงจะหยิบเผ่าที่สามได้, …

เลือกเผ่าที่สอง โดยวางเงิน 1 บาท บนเผ่าแรก

เลื่อนเผ่าที่อยู่ติดกันขึ้นมาแทนเผ่าที่ถูกเลือกไป

ผู้เล่นจะได้ token skeleton เท่ากับเลขที่ระบุที่มุมซ้ายและขวาล่าง ในที่นี้แจก 5+6 token

คำอธิบายย่อๆของความสามารถของเผ่าต่างๆและพลังพิเศษ มี 14 เผ่า และ 20 พลังพิเศษ ความสนุกไม่น่าเบื่อของเกมนี้อยู่ตรงที่การผสมผสานที่แทบจะไม่ซ้ำกันของเผ่าและพลังพิเศษ

กติกาคร่าวๆ (หนึ่งหน้า)

กติกาและอื่นๆ (12 หน้า)

จบเกม

เกมจบเมื่อเล่นครบ 10 turn

Advertisements

One thought on “Small World

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s