รู้สึกดี

ทุกครั้งที่ได้เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผมจะเกิดความรู้สึกดีต่อสถานที่นั้น

Advertisements