อบรม DB2

วันที่ 14,15,21,22 ก.ค. 2555 ผมเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ Test 000-302: DB2 9 Database and Application Fundamentals – Academic Initiative ให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอน SQL (คำสั่งพื้นฐาน, stored procedure, user-defined function, trigger), XML (พื้นฐาน, XPath, XQuery), DB security (grant & revoke, priviledge & authority & role), backup and recovery การสอนวันแรกๆใช้ command line ต่อมาเริ่มคล่องก็ให้ใช้ IDE ชื่อ IBM Data Studio (แต่ก็ให้ดู command ที่เครื่องมือ generate ให้ด้วย)

ความประทับใจ

  • การอบรมครั้งนี้ผมเตรียม image ของ VirtualBox ให้นักเรียน เพราะครั้งก่อนเป็น image ของ VMWare ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ Mac ก็เลยเล่นไม่ได้ (อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าน่าจะตั้งชื่อคอร์สว่า DB2 for Mac) ปรากฏว่าครั้งนี้นักเรียนใช้แม็คไม่กี่คน และบางคนก็ใช้พีซีที่แรมไม่ถึง 2GB ทำให้เล่น VM ไม่ได้ ต้องลง DB2 ไปที่เครื่องจริง
  • วันสุดท้ายไฟดับขณะที่สอน ตอนแรกก็พอสอนได้ เพราะแอร์กับไฟดับ แต่ projector และ amp ไม่ดับ แต่อีกไม่นานก็ดับทุกอย่าง ก็เลยย้ายไปสอนที่ห้องตู้ปลาที่อยู่อีกตึกหนึ่ง เป็นห้องเล็ก นิสิตเข้าไป 6 คนก็เต็มกำลังดี ใช้จอ LCD TV (วันสุดท้ายเป็นวันที่สอนเพิ่มเติม นิสิตที่ขยันและ/หรือไม่มีธุระก็จะมา)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s