คีย์ลัด Calculator

เห็นหลายคน เวลาใช้โปรแกรม Calculator ชอบเอาเม้าส์ไปกดที่ตัวเลขและปุ่มต่างๆ ซึ่งช้ามาก

การคำนวณง่ายๆ เช่น 2+3 ให้กดที่ Numpad ได้เลยตามนี้

2 + 3 Enter

โปรแกรม Calculator มี keyboard shortcut ที่น่าสนใจดังนี้

M+ (บวกเข้าไปในตัวแปรชื่อ M) : Ctrl+P
MR (แสดงค่าตัวแปร M) : Ctrl+R
MC (เคลียร์ค่าตัวแปร M) : Ctrl+L

C (รีเซ็ท) : Esc

= : Enter
รูป Left arrow : Backspace

โปรแกรมนี้ใน Win 7 สามารถคำนวณจำนวนวัน, คำนวณหนี้, ฯลฯ ได้ โดยไปที่เมนู View

หนังสือคู่มือเทพคอม

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s