ติวเตอร์

เพื่อช่วยนิสิตให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เรียนอย่างเข้าใจและมีความสุขในการเรียน ผมเห็นว่าน่าจะมีติวเตอร์มาช่วยสอนในช่วงแรกๆของวิชา (หรืออาจจะช่วงหลังสอบมิดเทอม) โดยห้องเรียนต้องมีขนาดเล็ก (ไม่ควรเกิน 8 คน) ลักษณะการบรรยายคือผู้เรียนต้องถามคำถาม คือบอกว่าไม่เข้าใจเรื่องใดหรือไม่แน่ใจในเรื่องใด หรืออาจจะให้ทำโจทย์ให้ดู นั่นคือการติวต้องถูกขับเคลื่อนตามความสนใจของนักเรียน ถ้านักเรียนยังไม่มีคำถาม หรือไม่มีสิ่งที่ไม่เข้าใจ ก็ยังไม่ต้องนัดสอน ห้ามนักเรียนบอกว่าไม่เข้าใจทุกอย่างที่อาจารย์สอน เพราะว่ามันกว้างเกินไป ให้เตรียมหัวข้อที่เจาะจงกว่านั้น แล้วจึงค่อยนัดผู้สอน


ที่อเมริกามีตำแหน่งนักเรียนที่เรียกว่า preceptor ที่อาสาออกแบบบทเรียนและช่วยทบทวนบทเรียน ในบางมหาวิทยาลัย preceptor เป็นอาจารย์หรือไม่ก็พนักงาน [อ้างอิงจาก wikipedia]

quote จาก Princeton

Review sessions are another resource for learning course material. They are led, weekly, by graduate student instructors, often former preceptors for the courses.

คำแนะนำในการเรียน


ในเรื่อง Harry Potter มีตำแหน่งของนักเรียนอันหนึ่งชื่อ prefect (ไม่ใช่ perfect) ซึ่งใน Wikipedia ให้ความหมายดังนี้ …a prefect is a pupil who has been given limited authority over other pupils in the school… ในไทยก็คงคล้ายๆกับกรรมการนักเรียน


keyword : academic support

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s