ขอบคุณ Circuit Lab

ขอบคุณ Circuit Lab ที่พัฒนา web app จำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า ผมได้ใช้ app นี้ประกอบการสอนเรื่องวงจรไฟฟ้าใน Wannik Academy

Thank you Circuit Lab for providing a freely accessible electronics circuit simulation web app. I used this app for teaching about electric circuits at Wannik Academy.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s