สูตร Excel ที่ผมใช้ในการกรอกคะแนน

=Mod(รหัสนิสิต, 1000)

อันนี้ไว้สร้างคอลัมน์ที่แสดงเลขสามหลักสุดท้ายของรหัสนิสิต

แล้วเรียงข้อมูลตามคอลัมน์นี้ เวลากรอกข้อมูลผมว่าน่าจะหาได้เร็วกว่าการดูรหัสนิสิตทั้งหมด และเร็วกว่าการหาชื่อ

=Count(ช่วง)

ไว้นับจำนวนคะแนนที่เราได้กรอกไป ว่าตรงกับจำนวนนิสิตที่เข้าสอบไหม

=VLookUp(…)

ใช้ในการนำคะแนนจากอีกไฟล์หนึ่งที่มีรหัสนิสิตและคะแนน โดยข้อมูลในอีกไฟล์หนึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อมูลในไฟล์หลัก

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s