NetBeans Code Template

Code template คือการพิมพ์คำสั่งย่อ แล้วโปรแกรมจะพิมพ์คำสั่งเต็มให้

ใน NetBeans มี code template หนึ่งที่ผมใช้ประจำคือ

sout

ซึ่งโปรแกรมจะขยายเป็นคำว่า

System.out.println(“”);

พร้อมกับวางเคอร์เซอร์ระหว่างเครื่องหมายคำพูด โค้ดของเทมเพลทนี้คือ

System.out.println(${cursor});

การพิมพ์ค่าตัวแปรพร้อมกับชื่อตัวแปร ให้ใช้

soutv

ซึ่งโปรแกรมจะขยายเป็นคำว่า

System.out.println(“ = ” + );

โดยคือ จะเป็นชื่อตัวแปรที่ NetBeans หามาใส่ให้ แต่ถ้าเราไม่ชอบ ก็พิมพ์ชื่อตัวแปรเข้าไปเองได้ เช่น ถ้าพิมพ์ว่า count ข้อความที่ปรากฏคือ

System.out.println(“count = ” + count);

สังเกตว่าชื่อตัวแปรทั้งในระหว่างเครื่องหมายคำพูดและหลังเครื่องหมายบวก จะเป็นตัวเดียวกัน พิมพ์ครั้งเดียวแต่จะออกมาสอง

โค้ดของเทมเพลทนี้คือ

System.out.println(“${EXP instanceof=”” default=”exp”} = ” + ${EXP});

ผมเขียนย่อว่า

System.out.println(“${v} ” + ${v});

การเพิ่มลบแก้ไขโค้ดเทมเพลท ทำได้โดยไปที่เมนู Tools > Options

แล้วเลือก Editor > Code Template

ผมสร้างโค้ดเทมเพลทสำหรับพิมพ์อาร์เรย์ ตั้งชื่อว่า

souta

โค้ดของเทมเพลทนี้คือ

System.out.println(java.util.Arrays.toString(${ARR array}));

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s