ด้านหลังของธนบัตร

ธนบัตร ๒๐ บาท

ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง
และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้

พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๘๙

ธนบัตร ๑๐๐ บาท

ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม
ถึงเป็นวิธีทาสทำสารกรมธรรม์ขายตัวด้วยใจสมัคร
มิใช่ทาสเชลยที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง
แต่ก็เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญประโยชน์และสุขสำราญของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง
ซึ่งจำเป็นจะต้องเลิกถอนอย่าให้มีประเพณีทาสภายในพระราชอาณาจักรนี้
กรุงสยามจึงจะมีความเจริญสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่น

พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตร ๕๐๐ บาท

การงานสิ่งใดของเขาที่ดี
ควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขา
แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว

พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๙๔

ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s