ตัวอย่างการ query โดยใช้ Hibernate

http://bit.ly/hibernateQuery

ตัวอย่างการ query โดยใช้ hibernate

คลาสที่อยู่

package model;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Address {

 @Id
 @GeneratedValue
 private int id;
 @Column
 private String province;
 @Column
 private int zip;

 public int getId() {
  return id;
 }

 public void setId(int id) {
  this.id = id;
 }

 public String getProvince() {
  return province;
 }

 public void setProvince(String province) {
  this.province = province;
 }

 public int getZip() {
  return zip;
 }

 public void setZip(int zip) {
  this.zip = zip;
 }

 @Override
 public String toString() {
  return "Address{" + "id=" + id + ", province=" + province + ", zip=" + zip + '}';
 }
}

คลาสพนักงาน ดูเมธอด isUserPasswordCorrect และ all

package th.co.truecorp;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToMany;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;

@Entity
public class Employee {

 @Id
 @GeneratedValue
 private int id;
 @Column
 private String name;
 @Column
 private String password;
 @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.EAGER)
 private List<Address> addresses = new ArrayList();

 public static boolean isUserPasswordCorrect(String usr, String pwd) {
  Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
  Query q = s.createQuery("from Employee where name = :pName and password = :pPassword");
  q.setParameter("pName", usr);
  q.setParameter("pPassword", pwd);
  int n = q.list().size();
  s.close();
  return n > 0;
 }

 public static List<Employee> all() {
  Session s = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
  List<Employee> list = (List<Employee>) s.createQuery("from Employee").list();
  s.close();
  return list;
 }

 @Override
 public String toString() {
  return "Employee{" + "id=" + id + ", name=" + name + ", addresses=" + addresses + '}';
 }

 public int getId() {
  return id;
 }

 public void setId(int id) {
  this.id = id;
 }

 public String getName() {
  return name;
 }

 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }

 public List<Address> getAddresses() {
  return addresses;
 }

 public void setAddresses(List<Address> addresses) {
  this.addresses = addresses;
 }

 public String getPassword() {
  return password;
 }

 public void setPassword(String password) {
  this.password = password;
 }
}

ทดสอบด้วยคลาสนี้

package model;

public class Test {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(Employee.isUserPasswordCorrect("Somchai", "Somchai12"));
  System.out.println(Employee.isUserPasswordCorrect("Somchai", "Somchai123"));
  System.out.println(Employee.all());
 }
}

ดูสไลด์ Hibernate ได้ที่ http://bit.ly/openslide

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s