node โนด โหนด

พจนานุกรม

ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด *นด*

node1

ได้ผลดังนี้

node2

บางส่วนของผลการค้นหา

  • กระโหนด [-โหฺนด] น. ตาล เช่น ย่านป่าขายพัดกระโหนดคันกลมคันแบนใหญ่น้อย. (อธิบายแผนที่กรุงศรีอยุธยา). (แผลงมาจาก โตนด).
  • กำหนด [-หฺนด] ก. หมายไว้, ตราไว้. น. การหมายไว้, การตราไว้;(เลิก) บทบริหารบัญญัติคล้ายพระราชกฤษฎีกา โดยมากเป็นบัญญัติที่เกี่ยวกับบุคคลหรือข้าราชการบางจําพวก เช่นพระราชกําหนดเครื่องแบบแต่งกายข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน.
  • ขนด [ขะหฺนด] น. ตัวงูที่ขด; ลูกบวบจีวร; โคนหางงู มักเรียกว่าขนดหาง.
  • โฉนด [ฉะโหฺนด] น. หนังสือสําคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ก่อนนี้ถ้าเป็นสวนปลูกไม้ยืนต้น เรียกว่า โฉนดสวน, ถ้าเป็นสวนไม้ล้มลุก เรียกว่าโฉนดป่า, เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มออกโฉนดแบบใหม่โดยวิธีรังวัดปักหลักเขตลงในที่ดินด้วยหมุดหลักฐานการแผนที่ และแสดงรูปแผนที่ที่ดินนั้นลงไว้ในโฉนดด้วย เรียกว่า โฉนดแผนที่; หนังสือ เช่น ออกโฉนดบาดหมายให้แก่ราชการ. (บรมราชาธิบาย ร. ๔).
  • โตนด ๑ [ตะโหฺนด] น. ตาลโตนด. (ดู ตาล).
  • รนด [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รฺนาส่).
  • อำนด [หฺนด] (กลอน) ก. กลั้น, งดเว้น, ไม่ได้, ไม่ได้สมหวัง; ไม่มีอะไรจะกิน.(แผลงมาจาก อด).
  • แอโนด   น. แผ่นหรือแท่งตัวนําที่โยงต่อกับขั้วบวกของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่. (อ. anode).

ศัพท์บัญญัติ

บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ
สถานีเชื่อมโยง

ปุ่ม, ปม, รอยโปน

ข้อ

node4

node6

node5

เว็บบอร์ด

Node ทับศัพท์เป็น โนด

By : นางธนิดา สุขจรนิ นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

node3

หลักเกณฑ์ทับศัพท์

league ลีก

node10

node9

Google

Premier League พรีเมียร์ลีก

node7

node8

ผมว่าคำสำคัญคือ ทับศัพท์ หรือ ศัพท์บัญญัติ [สับ บัน หยัด]

การทับศัพท์ควรให้แปลงกลับเป็นภาษาเดิมได้

ผมคิดว่าคำเหล่านี้ควรทับศัพท์แบบนี้ loop ลูพ (ลูป?) lab แล็บ web เว็บ lock ล็อค log ล็อก

แต่ก็ไม่ควรให้เป็นคำไทยได้ เช่น ดาวน์โลด download, ลอก log

สังเกตว่า ห อาจจะถูกตัดออกได้ ในกรณีที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ (แหลบ lab)

ถ้าจะให้เสียงเหมือนจริงๆ ต้อง พรีเหมี่ยร์หลีก premier league

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s