100009 วิว

หลังจากเขียน blog มาเกือบ ๕ ปี มีทั้งหมด ๔๘๖ โพสท์ ในที่สุดก็มียอดวิวเกินแสน

100009

ช่วงนี้ stat กำลังถึง milestone https://wannik.wordpress.com/2014/12/29/500-subscribers/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s