ใบงานแล็บเขียนโปรแกรม

ใบงานแล็บเขียนโปรแกรม [docx] [pdf]

ตัวอย่างโจทย์ (โจทย์ไม่ชัดเจน ลองคิดหา input, output ที่เหมาะสม)

ลดราคาสินค้า

ซื้อสองชิ้น ชิ้นที่สองลดราคา

ซื้อสองชิ้น ชิ้นที่ถูกกว่าลดราคา

ซื้อสามฟรีหนึ่ง (ฟรีคือชิ้นที่ถูกสุด)

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

BMI

คิดเกรด AF

หาอายุเฉลี่ยคน n คน

เกรดเฉลี่ย

ถ้าวันปีใหม่เป็นวันจันทร์ วันวาเลนไทน์จะเป็นวันอะไร

คล้ายข้อที่แล้ว แต่สามารถระบุวันอื่นได้

ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

แสดงจำนวนเฉพาะ 100 ตัวแรก

นับคำในประโยคที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่า 3 ตัว

แสดงคำอ่านเลขจำนวนเต็ม เช่น 95 อ่านว่า ninety five

กลับกัน

รับจำนวนนักเรียน และคะแนนของนักเรียนแต่ละคน (ใส่ตัวเลขเข้าไป n+1 ตัว โดย n คือจำนวนนักเรียน) แล้วแสดง histogram ตามแนวนอนของคะแนนนักเรียน เช่น

10 *
9  **
8  ****
7  *****
6  *************
5  ***
4  *
3
2
1  **
0  *

ข้อท้ายๆโค้ดจะยาวขึ้น ไม่สามารถเขียนในใบงานแผ่นเดียวได้

วิดีโอคลิปสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี C, จาวา Java, ไพธอน Python

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s