ระบบการศึกษา…นับหนึ่งใหม่ยังไม่สาย (แต่ต้องรออีก 25 ปี)

quote จากบทความ ระบบการศึกษา…นับหนึ่งใหม่ยังไม่สาย (แต่ต้องรออีก 25 ปี) โดย ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

แต่ละมหาวิทยาลัยมุ่งเกียรติยศ ตั้งเป้าติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัย โลก เอางานวิจัยเป็นสําคัญ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย อาจารย์ ที่เดี๋ยวนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน ต๊อกต๋อย ต้องทําวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีแต้มต่อสูง (Impact Factor) ทุนก็หายาก เวลาก็ไม่มี บ้านก็ต้องเช่าหรือยังผ่อน ครอบครัวก็เพิ่งเริ่มต้น ได้งานวิจัยแบบเบี้ยหัวแตก ตอบโจทย์ให้ใครไม่รู้ โดย หารู้ไม่ว่าประเทศที่เจริญแล้ว การเติบโตเป็นทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า จนถึงมีผลผลิตใช้ งานได้จริง แต่ระบบการศึกษาของไทยขั้นสูงสุด คือ ยึดกล่องพุ่งต้นนํ้าก็ไม่ถึงซักที โนเบลก็ไม่ได้ จะว่ายมา กลางนํ้า ก็ส่งผ่านต่อไปได้ไม่ถึงปลายทาง วกวนกับงานวิจัยที่แข่งกับฝรั่งในเรื่องที่ต้นทุนเราไม่พอ โดยไม่ ตอบโจทย์ประเทศไทย ทีงานวิจัยที่ต้องการคําตอบ ไม่มีใครแย่งทํา เพราะตีพิมพ์ไม่ได้ ไม่ผ่านภาระงาน พิจารณาขึ้นขั้นไม่ได้ เป้าหมายการศึกษายังหวังสร้างปริญญาเอกเป็นแสน เพื่ออะไรครับ เพื่อผลิตรายงาน การวิจัยเพิ่มให้มหาวิทยาลัย

ผมทำตัวหนาข้อความที่โดนใจครับ

ครู อาจารย์ของไทย ยังรับบทหนักผลิตงานกระดาษยืนยันว่ามีภาระงานตามเกณฑ์ ที่ภาระงานไม่ ถึงก็ต้องเคี่ยวเข็นให้มีการสอนเพิ่มขึ้น ตกหนักชวยกับนักเรียน วิตกจริตว่าไม่มีงานวิจัยตีพิมพ์ตามเงื่อนไข เวลาการจ้าง หรือเพื่อตําแหน่งวิชาการตามกําหนด จะหาเวลาที่ไหนมาใส่ใจ การพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษานอกจากสอนให้จําๆไป และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แบบซื้อของใน ห้าง ดังนั้นถ้าให้นักเรียนอ่านมาก่อน เพื่อมาถกปัญหาก็จะถูกนักเรียนประเมินเละ กลายเป็นว่าอาจารย์ขี้เกียจไม่ยอมสอน (ฮา….) กล่าวโดยสรุป การสอนการเรียนขณะนี้ เข้าได้กับกินไม่ได้แต่เท่ห์ ถมงบประมาณ เข้าไปเถิดครับ ด้วยวิธีการคิด วิธีประเมินเดิมๆ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s