เขียนจาวาหาค่าผลรวมของอาร์เรย์โดยไม่ต้องวนลูป

ใช้คลาส IntStream หาค่า sum ของอาร์เรย์ a โดยไม่ต้องวนลูป (Java 8)

IntStream.of(a).sum()
import java.util.stream.IntStream;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
  int[] a = {3,2,3,5,7};
  int sum;
  
  // calculate the total
  sum = IntStream.of(a).sum();
  System.out.println(sum);  // 20
  
  // filter then calculate the total
  sum = IntStream.of(a).filter(i -> i != 3).sum();
  System.out.println(sum);  // 14
  
  // sort
  IntStream.of(a).sorted().forEach(System.out::println);
  
  // map
  a = IntStream.of(a).map(e -> e+1).toArray();
  System.out.println("a = " + java.util.Arrays.toString(a)); // a = [4, 3, 4, 6, 8]

  // sum by reduce
  sum = IntStream.of(a).reduce(0, (m,n) -> m+n);
  System.out.println(sum);  // 25
 }
}

interface Collection มีเมธอด stream ซึ่งนำมาใช้หาผลรวมของบางแอททริบิวท์ได้

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
  Collection<Person> staffs = new ArrayList<>();
  staffs.add(new Person("Tom", 23));
  staffs.add(new Person("Ann", 32));
  staffs.add(new Person("Roy", 10));
  
  int totalAge = staffs.stream().mapToInt(Person::getAge).sum();
  System.out.println(totalAge); // 65
 }
}

สอนเขียน Java

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s