โจทย์เขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดใน UVa

เว็บ https://uva.onlinejudge.org/ รวบรวมโจทย์สำหรับแข่งขันเป็นจำนวนมาก เราสามารถลองทำโจทย์เหล่านี้ และส่งโปรแกรมไปให้เว็บตรวจว่าทำถูกหรือไม่ สำหรับผู้ที่ส่งโปรแกรมไป แล้วตัวตรวจขึ้นว่า wrong answer ให้ใช้เว็บ http://www.udebug.com/ สร้างตัวอย่างอินพุทและเอาท์พุท แล้วลองเปรียบเทียบดู

เว็บ http://uhunt.felix-halim.net/ วิเคราะห์ความยากง่ายของแต่ละข้อ ผมเลือกโจทย์ง่ายๆที่น่าสนใจมาดังนี้

 1. 100 – The 3n + 1 problem
 2. 10038 – Jolly Jumpers
 3. 10035 – Primary Arithmetic
 4. 10189 – Minesweeper
 5. 591 – Box of Bricks
 6. 113 – Power of Cryptography
 7. 108 – Maximum Sum
 8. 579 – Clock Hands
 9. 10079 – Pizza Cutting
 10. 10041 – Vito’s Family
 11. 401 – Palindromes
 12. 10970 – Big Chocolate
 13. 543 – Goldbach’s Conjecture
 14. 706 – LCD Display

หรืออาจจะลองทำโจทย์จาก http://www.programming.in.th/task/rev2_problemset.php?page=0

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s