อบรม DB2 และ Android Programming

วันที่ 29, 30 มิถุนายน 2558 อบรม IBM DB2, IBM Data Studio, IBM Web Console ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

  • พงศภัค ปานขาว
  • อรวรรยา สัจวรรณ, ฐาปนี ฉายากุล, ณิชกานต์ จินานุกูลวงศ์ (คะแนนเท่ากัน)

วันที่ 1, 2 กรกฎาคม 2558 อบรม Android Programming ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร เครื่องมือที่ใช้คือ Android Studio นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

  • สินธุกานต์ รูปสม
  • แม็ก ยาขอบเซิน, ธราเทพ สิรอักษร (คะแนนเท่ากัน)
  • พรชนก สุขสรรควณิช
Advertisements

อบรม CUDA ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 12-12-12 ผมเป็นวิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรม CUDA (Compute Unified Device Architecture โดย NVIDIA) ให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อบรม DB2

วันที่ 14,15,21,22 ก.ค. 2555 ผมเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ Test 000-302: DB2 9 Database and Application Fundamentals – Academic Initiative ให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอน SQL (คำสั่งพื้นฐาน, stored procedure, user-defined function, trigger), XML (พื้นฐาน, XPath, XQuery), DB security (grant & revoke, priviledge & authority & role), backup and recovery การสอนวันแรกๆใช้ command line ต่อมาเริ่มคล่องก็ให้ใช้ IDE ชื่อ IBM Data Studio (แต่ก็ให้ดู command ที่เครื่องมือ generate ให้ด้วย)

ความประทับใจ Continue reading

อบรมภาษาซี ให้อาจารย์มัธยม

วันที่ 2 และ 4 มิ.ย. 2555 ผมเป็นวิทยากรอบรมภาษาซีให้อาจารย์มัธยม อบรมที่ ม.เกษตร ในช่วงเกษตรแฟร์ อาจารย์มากันเยอะ มีการจัดอบรมสองห้อง สอนภาษาซีก็สนุกเหมือนเช่นเคย และการสอนอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะอาจารย์มักจะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ

ความประทับใจ

  • ได้รู้จักกับ อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล แห่ง http://thaigoodview.com (ผมแนะนำให้ผู้อ่านดูวิดีโอสัมภาษณ์อาจารย์) คำคมของอาจารย์คือ “เทคโนโลยีไม่สามารถมาแทนครูได้ แต่ครูที่ไม่รู้เทคโนโลยีจะถูกแทนที่ด้วยครูที่รู้เทคโนโลยี”
  • อาจารย์คนหนึ่งที่เรียนอีกห้องหนึ่งบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนเด็กพิเศษ

อบรม iReport ให้การประปานครหลวง (MWA)

วันที่ 4,5,7 เม.ย. 2554 ผมเป็นวิทยากรอบรม iReport ให้การประปานครหลวง (MWA – Metropolitan Waterworks Authority) ที่ตึกมัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร ผู้ช่วยสอนคือ เทิดศักดิ์ ประสงค์อมรชัย (โอ๊ต) และ Continue reading

อบรม PHP ให้กับกรมธนารักษ์ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

วันที่ 25-27 ส.ค. 2553 ผมเป็นวิทยากรอบรม PHP ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ (และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, จากสำนักคอมฯเกษตร, ฯลฯ) ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร ผู้เข้าอบรมใช้หนังสือ PHP สำหรับงาน E-Commerce กับสไลด์ที่ผมเตรียมมา Continue reading